OFTALMOLOGIA PEDIÀTRICA

Què és la oftalmologia pediàtrica?

Els primers anys de vida són fonamentals en el desenvolupament de la visió. Qualsevol deficiència o anomalia no diagnosticada durant aquests anys pot deixar defectes en la visió que després poden ser permanents. En aquest sentit, l’oftalmologia infantil juga un important paper preventiu.

La primera revisió pediàtrica a nivell oftalmològic s’ha de fer al cap de tres anys d’edat i, en circumstàncies normals, ha de repetir-se de manera anual.

oftalmologia Pediátrica

ESTRABISME

Què és l’estrabisme?

És una pèrdua de l’alineació dels ulls que pot ser temporal o permanent i es pot manifestar en qualsevol direcció: interna, externa, superior i inferior.

És la malaltia ocular més freqüent en nens i s’ha de tractar de forma primerenca paravitar l’ambliopia o ull gandul.

Quins símptomes presenta?

L’estrabisme pot ser causat per qualsevol de les causes següents:

Herència genètica.
FManca de coordinació dels músculs, músculs debilitats o l’enviament d’impulsos nerviosos anormals als músculs dels ulls.
Alteració dels músculs de l’ull motivada per una mala visió, infeccions, tumors o traumatismes.
Trastorns de tiroide
Altres trastorns associats amb l’estrabisme en els nens:

Síndrome d’Apert.
Paràlisi cerebral
Rubèola congènita
Hemangioma prop de l’ull durant la lactància
Síndrome d’incontinència pigmentària
Síndrome de Noonan
Síndrome de Prader-Willi
Retinopatia del prematur

estrabismo

ULL GANDUL (AMBLIOPIA)

Què és l’ull gandul o ambliopia?

Es diu ambliopia cquan un ull té mala visió per no desenvolupar la seva agudesa visual normal durant la infància. També anomenada “ull gandul

En general, sol ser només un ull l’afectat per l’ambliopia, però hi ha la possibilitat, que els dos ulls siguin “ganduls”. Aquesta condició es diu ambliopia bilateral.

És una malaltia més comuna del que sembla i la seva correcció només pot fer-se durant la infància primerenca.

El seu diagnòstic ha de ser d’hora, preferiblement abans dels 3-4 anys d’edat.

El tractament com més aviat s’iniciï més efectiu serà, ja que després dels primers 7 anys de vida, el sistema visual sol estar gairebé desenvolupat i en general, no sol canviar.

Quins símptomes presenta?

Un ull ambliop produeix una disminució de la visió de forma greu i permanent.

El nen pot perdre o no tenir mai la percepció de veure en profunditat o tres dimensions.

Les persones amb ambliopia tenen més possibilitats de perdre la visió davant un traumatisme (si és afectat el “ull normal”) a tenir només bona visió en un.

Molt important també les limitacions que produeix a nivell laboral, sent impossible exercir treballs especialitzats.

Tractament

El tractament principalment es realitza amb oclusions de “l’ull sa”, però aquests temps i seguiments han de ser indicats per l’oftalmòleg, després d’un estudi complet previ.

És importantíssim una detecció primerenca de la malaltia, així com el compliment del tractament, d’això dependrà el resultat i guany visual final.

Un diagnòstic precoç i un correcte tractament pot ajudar a aquest nen / a solucionar amb èxit la malaltia, recuperant una bona agudesa visual.

ojo vago o ambliopía