CATARACTES

Què són les cataractes?

La cataracta és un procés d’envelliment natural del cristal·lí que provoca la seva esclerosi (pèrdua d’elasticitat) i opacificació (pèrdua de transparència). A causa d’això, els raigs de llum no arriben correctament a la retina i el pacient comença a perdre claredat de visió.

Quins són els símptomes?

– Inici progressiu de pèrdua de visió de lluny
– Visió borrosa o amb la sensació de percebre un vel davant
– Enlluernaments (anomenat disfotopsia)
– Disminució del color i lluminositat dels objectes
– A vegades fins i tot visió doble sol (diplopia, en aquest cas monocular)

cataratas

GLAUCOMA

Què és el glaucoma?

El glaucoma és una neuropatia òptica degenerativa que cursa amb afectació del nervi òptic (o papil·la òptica) provocant defectes progressius en el camp visual que solen associar-se amb una pressió intraocular augmentada encara que no sempre.

El glaucoma comprèn un conjunt de signes i símptomes que com a conseqüència té una afectació de les cèl·lules nervioses (cèl·lules ganglionars) de l’ull responsables de transmetre la informació visual al cervell. En la majoria dels casos, aquest trastorn s’acompanya d’un factor de risc important com és l’augment en la pressió intraocular.

La fisiopatologia del glaucoma es deu a un drenatge deficient de l’humor aquós des de la cambra anterior pel trabècul, això augmenta la pressió dins de l’ull i pot ocasionar danys irreversibles al nervi òptic, provocant una pèrdua permanent i irreversible de la visió.

Si el drenatge de l’humor aquós des de la cambra anterior està limitat, augmenta la pressió dins de l’ull i això pot ocasionar danys irreversibles al nervi òptic, provocant una pèrdua permanent de visió.

Els grups de risc en el nostre medi són:

Adults majors de 40 anys d’edat
Miops magnes (miopies elevades), diabètics o persones amb antecedents familiars de glaucoma
Raça negra, a partir dels 35 anys d’edat
Pacients que han patit algun traumatisme ocular

¿Quins símptomes es presenten en el glaucoma?

En el cas del glaucoma crònic d’angle obert, el més freqüent en el nostre medi, no té símptomes fins molt avançada la malaltia amb la conseqüent pèrdua del camp visual.

És per això, que si es tenen antecedents de risc és important acudir a revisions periòdiques.

Per contra, en cas d’una detecció primerenca, el glaucoma és una malaltia que es pot controlar per evitar o endentecer el seu avanç i la seva possible deteriorament irreversible.

En alguns casos, especialment si hi ha un ràpid augment de la pressió de l’ull (atac de glaucoma agut) el pacient pot experimentar un o més dels següents símptomes:

1. Pèrdua ràpidament progressiva de la visió perifèrica (visió de túnel)
2. Dolor punxant al voltant dels ulls en sortir d’una zona fosca a una altra clara
3. Dolor referit de cap i ull vermell
4. Nàusees i vòmits
5. Visió d’halos
6. Visió borrosa

glaucoma

ULL SEC

Què és l’ull sec?

És la malaltia més freqüent que es produeix en l’actualitat..

L’ull sec és una alteració de la superfície ocular que pot ser degut a la manca de producció de llàgrima o a una alteració en la seva qualitat.

Com a conseqüència, la lubrificació de l’ull és insuficient i sorgeixen una sèrie de molèsties oculars que poden variar des de diferents sensacions de desconfort ocular fins a lesions corneals més greus.

Quins símptomes presenta?

L’ull sec pot presentar-se amb una variabilitat en els símptomes acompanyants entre els quals trobem: sensació de cos estrany ocular, cremor, picor, episodis de llagrimeig, ull vermell, sensació de pesadesa palpebral, episodis de visió borrosa, intolerància a lents de contacte, entre d’altres.

Aquests símptomes empitjoren a mesura que passa el dia i en realitzar tasques de fixació visual com llegir, conduir o fer servir l’ordinador.

Tractament

Diverses condicions i malalties poden produir l’ull sec i aquestes han de ser tractades adequadament depenent del seu origen i així, prevenir quadres més greus com la queratitis, úlceres corneals, cicatrius corneals o pèrdua de visió.

Per això, és important estar atents i en el cas de persistència dels símptomes esmentats acudir a l’especialista, per realitzar una avaluació particular de cada cas.

ojo seco

QUERATOCON

Què és el queratocon?

És una malaltia degenerativa de la còrnia que té com a resultat un progressiu aprimament del gruix de la còrnia, adquirint aquesta una forma cònica irregular. Aquesta alteració de la còrnia modifica l’entrada de la llum a l’ull, produint una important distorsió de la visió.

Quins símptomes presenta?

Les persones amb queratocon inicial solen notar visió lleugerament borrosa i en ocasions pot ser a causa d’un fregament excessiu dels ulls. Els símptomes inicials del queratocon no són similars als de qualsevol defecte de refracció. En aquests casos, pacients afectes de queratocon, no sol ser suficient l’ús d’ulleres per corregir el seu defecte de refracció.

La malaltia pot progressar o mantenir-se estable i degut al seu caràcter degeneratiu requereix un seguiment estret per part del seu especialista.

Tractament

El tractament inicial del queratocon ha de ser amb ulleres o lents de contacte rígides o semirígides.

Si aquests tractaments no són suficients o el pacient no els tolera tenim a la nostra disposició tècniques noves que van des del cross linking cornial o implant d’anells intraestromals fins al trasplantament de còrnia en els casos més agressius.

queratocono